By w Gliwicach było bezpiecznie

Każde działanie, które przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, a więc pieszych i rowerzystów jest niezwykle cenne. Dlatego dzisiaj, byliśmy na pikniku rodzinnym przy Centrum Handlowym Arena, gdzie zachęcaliśmy gliwiczan do bezpiecznych zachowań na drodze. Największym zainteresowaniem cieszyły się odblaskowe opaski, a mieszkańcy zdecydowanie podkreślali, że należy poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych.

Niezwykle ważna jest również edukacja dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ jest to element wpływający na zmniejszenie liczby zdarzeń i wypadków drogowych. Piknik pod Centrum Handlowym Arena zorganizował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (pod patronatem marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Podczas pikniku można było skorzystać z rowerowego toru przeszkód, zobaczyć miasteczko ruchu drogowego, a także pojazdy zabytkowe z Galerii Motoryzacji i Techniki WORD Katowice.