Pierwsza sesja za nami

Oficjalny debiut w roli radnej już za mną. Dokumenty odebrane. Ślubowanie złożone. Mikrofon opanowany 🙂

Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy mi zaufali i oddali na mnie swój głos.

7 kwietnia odbyła się inauguracyjna sesja nowej Rady Miasta. Z rąk komisarza wyborczego, nowowybrani radni odebrali dokumenty potwierdzające ich wybór i złożyli ślubowanie. Ślubowanie złożyła również nowa prezydent Gliwic – Katarzyna Kuczyńska – Budka. W nowej radzie działają 3 kluby radnych: Koalicja Obywatelska i Nowy Ratusz (12 radnych),  Prawo i Sprawiedliwość (7 radnych) oraz Koalicja dla Gliwic (Zygmunta Frankiewicza) (6 radnych).

Bardzo dziękuję radnym z Koalicji Obywatelskiej i Nowego Ratusza dziękuję za powierzenie mi roli przewodniczącej największego klubu radnych

Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego Rady. Zgłoszono 2 kandydatów: Marka Pszonaka (KdG) oraz Kajetana Gorniga (KOiNR). W tajnym głosowaniu 13 głosów otrzymał Marek Pszonak i on został, po raz kolejny, przewodniczącym Rady Miasta.

Ze względu na awarię windy obrady musiały zostać przerwane i przeniesione na kolejny dzień. Tym razem posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miasta. Wybrano dwóch wiceprzewodniczących Rady. Zgodnie z przyjętą zasadą, że każdy klub ma swojego przedstawiciela w Radzie, zostali nimi: Kajetan Gornig (KOiNR) oraz Adam Michczyński (PiS).