Z Barbarą Nowacką o edukacji

Z minister edukacji Barbarą Nowacką rozmawialiśmy w Gliwicach o tym, jak ma wyglądać nowoczesne szkolnictwo. Minister przyjechała do Gliwic, na zaproszenie Katarzyny Kuczyńskiej – Budki, kandydatki na prezydenta naszego miasta. Podczas wizyty w jednej z gliwickich szkół,  dyskutowano z uczniami na temat zmian w podstawie programowej, maturach, szkolnych psychologach i prawach uczniów. To było świetne spotkanie z uczniami, ich rodzicami oraz pedagogami. Potrzebujemy w Gliwicach dobrych relacji samorządu z rządem.